ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ

Είμαι   και με ενδιαφέρει το πρόγραμμα 

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης.

 
 
 
 

Προστασία Εργαζομένων

Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης.

Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων για περιπτώσεις απώλειας ζωής ή ανικανότητας, διασφαλίζει το πολυτιμότερο αγαθό που έχει μία επιχείρηση, «τους Ανθρώπους της» και ταυτόχρονα ενισχύει το κοινωνικό της πρόσωπο .  

Λειτουργώντας ως παροχή της εταιρίας- εργοδότη, συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των εργαζομένων.

  • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο
  • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
  • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας
  • Φορολογικά οφέλη
 
 
 
 

Προστασία Ατυχήματος

Οι  άνθρωποι που δουλεύουν για μας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό αγαθό μιας επιχείρησης . Πολλές φορές μπορεί κάποιος εργαζόμενος να εμπλακεί κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία σε κάποιο  ατύχημα  που οφείλεται σε απότομο βίαιο εξωτερικό γεγονός (συμβάν)  και μπορεί να προκαλέσει πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας ακόμα και θάνατο .

Τα πόσα αποζημίωσης που θα κληθούμε να καταβάλλουμε σε τέτοιες περιπτώσεις θέτουν εμάς και την επιχείρηση  μας σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο.

Εμείς παρέχουμε την δυνατότητα προσαρμογή της ανάλογης κάλυψης ,ώστε η επιχείρηση να μην επιβαρυνθεί από το παραπάνω κόστος, έχοντας  οι δικοί σας άνθρωποι στην διάθεση τους τα απαραίτητα χρήματα για να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια το περιστατικό.

 
 
 
 

Προστασία Κερδών

Μια επιχείρηση ενδιαφέρεται όχι  μόνο για τυχόν ζημιά ή καταστροφή της περιουσίας της άλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της ,γεγονός που  θα  επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά όπως η απώλεια καθαρού κέρδους, πρόσθετα έξοδα ενοικίασης ή δανείων, έξοδα προσωρινής εγκατάστασης είτε ενοικίασης μηχανημάτων κα. Αυτή την ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.

Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο εργαλείο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης μετά από την έλευση ενός κινδύνου.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ